Chat facebook tpj.vn

Công ty CP tư vấn đầu tư Thiên Phúc

www.taichinhthegioi.net
www.cafeforex.net
www.nhamua.net
www.euroinvest.vn

- Tư vấn đầu tư
- Tin tức tài chính
- Quảng cáo truyền thông giải trí
- Bất động sản

Quảng cáo
cafeforex.net
taichinhthegioi
nhamua
Liên kết
Đối tác

boj.or.jp - Bank of Japan

Wednesday, 11 May 2011 14:38

Anh Nguyễn Mạnh Thắng- chủ một tiệm vàng tại Q.3- cho biết, trong quá trình sản xuất vàng nhẫn, các tiệm vàng thường đưa thêm chất liệu đồng để hàn nên chất lượng rất khó kiểm định. Vì không có gì đảm bảo nên người tiêu dùng phải mua vàng nhẫn bằng niềm tin và mua đâu thường bán ở đó để tránh bị ép giá.

Xem tiếp...

 

kitco.com - Gold precious Metals

Wednesday, 11 May 2011 14:37

Anh Nguyễn Mạnh Thắng- chủ một tiệm vàng tại Q.3- cho biết, trong quá trình sản xuất vàng nhẫn, các tiệm vàng thường đưa thêm chất liệu đồng để hàn nên chất lượng rất khó kiểm định. Vì không có gì đảm bảo nên người tiêu dùng phải mua vàng nhẫn bằng niềm tin và mua đâu thường bán ở đó để tránh bị ép giá.

Xem tiếp...

 
 

vinacapital.com - tài chính thế giới

Wednesday, 11 May 2011 14:35

Anh Nguyễn Mạnh Thắng- chủ một tiệm vàng tại Q.3- cho biết, trong quá trình sản xuất vàng nhẫn, các tiệm vàng thường đưa thêm chất liệu đồng để hàn nên chất lượng rất khó kiểm định. Vì không có gì đảm bảo nên người tiêu dùng phải mua vàng nhẫn bằng niềm tin và mua đâu thường bán ở đó để tránh bị ép giá.

Xem tiếp...

 
 
ibrobot